Hoppa till innehållet

Varukorg

din varukorg är tom

 1. Ni YQ, Liu YS. New Insights into the Roles and Mechanisms of Spermidine in Aging and Age-Related Diseases. Aging Dis. 2021 Dec 1;12(8):1948-1963. doi: 10.14336/AD.2021.0603. PMID: 34881079; PMCID: PMC8612618.
 2. Madeo F, Carmona-Gutierrez D, Kepp O, Kroemer G. Spermidine delays aging in humans. Aging (Albany NY). 2018 Aug 6;10(8):2209-2211. doi: 10.18632/aging.101517. PMID: 30082504; PMCID: PMC6128428.
 3. Pietrocola, F., Lachkar, S., Enot, D. et al. Spermidine induces autophagy by inhibiting the acetyltransferase EP300. Cell Death Differ 22, 509–516 (2015). https://doi.org/10.1038/cdd.2014.215 (https://doi.org/10.1038/cdd.2014.215)
 4. Pizzorno J. Mitochondria-Fundamental to Life and Health. Integr Med (Encinitas). 2014 Apr;13(2):8-15. PMID: 26770084; PMCID: PMC4684129.
 5. Qian M, Fang X, Wang X. Autophagy and inflammation. Clin Transl Med. 2017 Dec;6(1):24. doi: 10.1186/s40169-017-0154-5. Epub 2017 Jul 26. PMID: 28748360; PMCID: PMC5529308.
 6. Aman, Y., Schmauck-Medina, T., Hansen, M. et al. Autophagy in healthy aging and disease. Nat Aging 1, 634–650 (2021). https://doi.org/10.1038/s43587-021-00098-4 (https://doi.org/10.1038/s43587-021-00098-4)
 7. Filfan M, Olaru A, Udristoiu I, Margaritescu C, Petcu E, Hermann DM, Popa-Wagner A. Long-term treatment with spermidine increases health span of middle-aged Sprague-Dawley male rats. Geroscience. 2020 Jun;42(3):937-949. doi: 10.1007/s11357-020-00173-5. Epub 2020 Apr 13. PMID: 32285289; PMCID: PMC7287009.
 8. Xu TT, Li H, Dai Z, Lau GK, Li BY, Zhu WL, Liu XQ, Liu HF, Cai WW, Huang SQ, Wang Q, Zhang SJ. Spermidine and spermine delay brain aging by inducing autophagy in SAMP8 mice. Aging (Albany NY). 2020 Apr 8;12(7):6401-6414. doi: 10.18632/aging.103035. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32268299; PMCID: PMC7185103.
 9. Xie C, Wang P, Gu Z, Yang R. Spermidine alleviates oxidative damage and enhances phenolic compounds accumulation in barley seedlings under UV-B stress. J Sci Food Agric. 2023 Jan 30;103(2):648-656. doi: 10.1002/jsfa.12176. Epub 2022 Aug 26. PMID: 36053964.
 10. Jeong JW, Cha HJ, Han MH, Hwang SJ, Lee DS, Yoo JS, Choi IW, Kim S, Kim HS, Kim GY, Hong SH, Park C, Lee HJ, Choi YH. Spermidine Protects against Oxidative Stress in Inflammation Models Using Macrophages and Zebrafish. Biomol Ther (Seoul). 2018 Mar 1;26(2):146-156. doi: 10.4062/biomolther.2016.272. PMID: 28365977; PMCID: PMC5839493.
 11. Ni YQ, Liu YS. New Insights into the Roles and Mechanisms of Spermidine in Aging and Age-Related Diseases. Aging Dis. 2021 Dec 1;12(8):1948-1963. doi: 10.14336/AD.2021.0603. PMID: 34881079; PMCID: PMC8612618.
  Chen Y, Guo Z, Li S, Liu Z, Chen P. Spermidine Affects Cardiac Function in Heart Failure Mice by Influencing the Gut Microbiota and Cardiac Galectin-3. Front Cardiovasc Med. 2021 Dec 2;8:765591. doi: 10.3389/fcvm.2021.765591. PMID: 34926616; PMCID: PMC8674475.
 12. Wu H, Wang J, Jiang H, Liu X, Sun X, Chen Y, Hu C, Wang Z, Han T, Sun C, Wei W, Jiang W. The association of dietary spermidine with all-cause mortality and CVD mortality: The U.S. National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 to 2014. Front Public Health. 2022 Sep 28;10:949170. doi: 10.3389/fpubh.2022.949170. PMID: 36249217; PMCID: PMC9554131.
 13. Zheng L, Xie Y, Sun Z, Zhang R, Ma Y, Xu J, Zheng J, Xu Q, Li Z, Guo X, Sun G, Xing F, Sun Y, Wen D. Serum Spermidine in Relation to Risk of Stroke: A Multilevel Study. Front Nutr. 2022 Apr 7;9:843616. doi: 10.3389/fnut.2022.843616. PMID: 35464025; PMCID: PMC9021784.
 14. Bendera, R. and Wilson, L. (2019) The Regulatory Effect of Biogenic Polyamines Spermine and Spermidine in Men and Women. Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases, 9, 35-48. doi: 10.4236/ojemd.2019.93004 (https://doi.org/10.4236/ojemd.2019.93004).
 15. Pekar, T., Bruckner, K., Pauschenwein-Frantsich, S. et al. The positive effect of spermidine in older adults suffering from dementia. Wien Klin Wochenschr 133, 484–491 (2021). https://doi.org/10.1007/s00508-020-01758-y
 16. Schwarz C, Benson GS, Horn N, Wurdack K, Grittner U, Schilling R, Märschenz S, Köbe T, Hofer SJ, Magnes C, Stekovic S, Eisenberg T, Sigrist SJ, Schmitz D, Wirth M, Madeo F, Flöel A. Effects of Spermidine Supplementation on Cognition and Biomarkers in Older Adults With Subjective Cognitive Decline: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022 May 2;5(5):e2213875. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.13875. PMID: 35616942; PMCID: PMC9136623.
 17. D'Amico D, Andreux PA, Valdés P, Singh A, Rinsch C, Auwerx J. Impact of the Natural Compound Urolithin A on Health, Disease, and Aging. Trends Mol Med. 2021 Jul;27(7):687-699. doi: 10.1016/j.molmed.2021.04.009. Epub 2021 May 21. PMID: 34030963.
 18. Schwarz C, Stekovic S, Wirth M, Benson G, Royer P, Sigrist SJ, Pieber T, Dammbrueck C, Magnes C, Eisenberg T, Pendl T, Bohlken J, Köbe T, Madeo F, Flöel A. Safety and tolerability of spermidine supplementation in mice and older adults with subjective cognitive decline. Aging (Albany NY). 2018 Jan 8;10(1):19-33. doi: 10.18632/aging.101354. PMID: 29315079; PMCID: PMC5807086.
 19. Zheng L, Xie Y, Sun Z, Zhang R, Ma Y, Xu J, Zheng J, Xu Q, Li Z, Guo X, Sun G, Xing F, Sun Y, Wen D. Serum Spermidine in Relation to Risk of Stroke: A Multilevel Study. Front Nutr. 2022 Apr 7;9:843616. doi: 10.3389/fnut.2022.843616. PMID: 35464025; PMCID: PMC9021784.

Mer Forskning

David Sinclair
Dr Sinclair

David Sinclair

David Sinclair är professor vid Department of Genetics, Paul F Glenn Center for Biology of Aging Research, Harvard Medical School och anses av många som världens främsta inom forskning kring männ...

Läs mer
Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här
Anti-Aging

Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här

Forskning om lång livslängd: 'En bra tid för global påverkan'

Läs mer
Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet
Spermidin

Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet

I en klinisk studie där man testade det potentiella sambandet mellan spermidininnehåll i kosten och dödlighet hos människor kom man fram till att det finns epidemiologiskt stöd för att mat rik på s...

Läs mer
Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern
Spermidin

Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern

Spermidin förbättrar levercellers överlevnad vid kemiskt inducerad toxicitet genom att öka antalet mitokondrier.

Läs mer
Vad är Quercetin?
Quercetin

Vad är Quercetin?

Quercetin är ett pigment i många växter, frukter och grönsaker med kraftfulla antioxidativa egenskaper.

Läs mer
Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?
Fisetin

Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?

När celler är stressade och behöver förhindra replikation av skadat DNA, vilket skulle kunna leda till cancer, engagerar de sig i en process som kallas för senescens

Läs mer
Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa
Fisetin

Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa

Antioxidanter från kosten undersöks allt mer för deras hälsofrämjande effekter, inklusive deras roll i cancerförebyggande

Läs mer
NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare
NR

NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare

Både NR och NMN har visat sig gynna hälsan hos äldre möss, och ingen av dessa behandlingar visar negativa hälsoeffekter, även inte i långvariga mössförsök — inte i inflammation, åldrande eller canc...

Läs mer
Fri frakt Leveranser inom Sverige