Hoppa till innehållet

Varukorg

din varukorg är tom

Denna integritetspolicy beskriver hur biorewind.se och däreigenom Biotic Age Technologies AB, org.nr 559422-6432 ("Webbplatsen", ”Biorewind” eller "vi") samlar in, använder och lämnar ut din personliga information när du besöker eller gör ett köp från Webbplatsen.

 

KONTAKT

Om du har ytterligare frågor, vill ha mer information om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter eller vill lämna in ett klagomål efter att ha granskat denna policy, vänligen kontakta oss via e-post på info@biorewind.se eller via post till Biotic Age Technologies AB, Trunstavägen 37B, 471 30 Knivsta.

 

INTEGRITETSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Biorewind åtar sig att skydda din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter enligt gällande lag.

 

Enligt dataskyddslagstiftningen måste vi be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. All information som du ger oss eller som vi får när du besöker Webbplatsen kommer att hanteras ansvarsfullt och säkert av Biorewind. Informationen kommer att användas för att vi ska kunna fullgöra vårt affärsansvar gentemot dig och i marknadsföringssyfte. Biorewind kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till 3:e part utöver de tjänsteleverantörer vi använder för att kunna fullgöra vår försäljning till dig.

 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett köp på vår webbplats, via post, e-post eller telefon, när du skapar ett konto för prenumerationstjänsten på Webbplatsen eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi kan också automatiskt samla in tekniska data och användningsdata om din utrustning, surfåtgärder och mönster när du interagerar med Webbplatsen. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

Om du inte lämnar viss information när den efterfrågas kan det hända att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig eller svara på dina förfrågningar. Vi kan också vara förhindrade att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex. våra rapporteringskrav).

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

De kategorier av personuppgifter om dig som vi kan samla in, lagra och använda inkluderar:

- Allmän information och kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter.

 

- Tekniska data, såsom IP-adress, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats.

- Användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats och köphistorik.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

- Administrera och fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser gentemot dig eller det företag du representerar.

- Uppfylla våra juridiska skyldigheter och rapporteringsskyldigheter, såsom bokföringsregler och rapportering till skattemyndigheter och andra tillsynsmyndigheter.

- Svara på dina förfrågningar och önskemål.

- Upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

 

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de uppgifter som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges på andra ställen i denna integritetspolicy kan vi lämna ut information om dig:

- Till våra tjänsteleverantörer som endast får behandla personuppgifterna för vår räkning.

- I den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag.

- I samband med rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden.

- För att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

 

VAR LAGRAR OCH ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som vi samlar in kan komma att lagras på våra webbservrar och bokföringsprogram.

Vi kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande av eller åtkomst till din personliga information.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå det syfte som de samlades in för eller som krävs för att följa eventuella obligatoriska lagringsperioder enligt tillämplig lag.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller

avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du kan instruera oss att förse dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Tillhandahållandet av sådan information är i allmänhet kostnadsfritt, men kan under vissa omständigheter vara avgiftsbelagt.

Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga uppgifter vi har om dig samt att radera uppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in och/eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vissa rättsliga skyldigheter kan dock hindra oss från att omedelbart radera viss information.

Om vi behandlar någon av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

 

COOKIES

Biorewind använder cookies på Webbplatsen för att ge dig en bättre shoppingupplevelse, och för att vi ska kunna analysera trafik och beteende.

Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar alla eller vissa cookies eller så att den varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda Webbplatsen; Din åtkomst till vissa funktioner och områden på Webbplatsen kan dock bli otillgänglig eller inte fungera korrekt.

Webbplatsen använder biorewind.se cookies från tredje part. (som Analytics by Google)

Cookies används på nästan alla webbplatser. De är små textfiler som sparas på din dator eller enhet för att hjälpa vår webbplats att utföra ett antal funktioner.

Nödvändiga cookies krävs för den grundläggande driften av Webbplatsen, till exempel genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på Webbplatsen.

Analytiska/prestandacookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på Webbplatsen när de använder den. Detta hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med Webbplatsen och begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in.

Mer Forskning

David Sinclair
Dr Sinclair

David Sinclair

David Sinclair är professor vid Department of Genetics, Paul F Glenn Center for Biology of Aging Research, Harvard Medical School och anses av många som världens främsta inom forskning kring männ...

Läs mer
Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här
Anti-Aging

Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här

Forskning om lång livslängd: 'En bra tid för global påverkan'

Läs mer
Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet
Spermidin

Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet

I en klinisk studie där man testade det potentiella sambandet mellan spermidininnehåll i kosten och dödlighet hos människor kom man fram till att det finns epidemiologiskt stöd för att mat rik på s...

Läs mer
Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern
Spermidin

Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern

Spermidin förbättrar levercellers överlevnad vid kemiskt inducerad toxicitet genom att öka antalet mitokondrier.

Läs mer
Vad är Quercetin?
Quercetin

Vad är Quercetin?

Quercetin är ett pigment i många växter, frukter och grönsaker med kraftfulla antioxidativa egenskaper.

Läs mer
Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?
Fisetin

Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?

När celler är stressade och behöver förhindra replikation av skadat DNA, vilket skulle kunna leda till cancer, engagerar de sig i en process som kallas för senescens

Läs mer
Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa
Fisetin

Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa

Antioxidanter från kosten undersöks allt mer för deras hälsofrämjande effekter, inklusive deras roll i cancerförebyggande

Läs mer
NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare
NR

NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare

Både NR och NMN har visat sig gynna hälsan hos äldre möss, och ingen av dessa behandlingar visar negativa hälsoeffekter, även inte i långvariga mössförsök — inte i inflammation, åldrande eller canc...

Läs mer
Fri frakt Leveranser inom Sverige