Hoppa till innehållet

Varukorg

din varukorg är tom

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du, i egenskap av konsument, gör ett köp från oss via www.biorewind.se (”Webbplatsen”). När du gör en beställning på Webbplatsen ingås ett avtal mellan dig och Biotic Age Technologies AB, med organisationsnummer 559422-6432 och momsregistreringsnummer SE559422643201 (”Biorewind”, ”oss” eller ”vi”). Utöver dessa Villkor, som innefattar köp- och användarvillkor, hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy. Du hittar Integritetspolicyn på Webbplatsen.

 

KÖPVILLKOR

Avtal och beställning

När du gör ett köp på Webbplatsen accepterar du automatiskt dessa Villkor. För att göra ett köp på Webbplatsen är det nödvändigt att du har rätt att ingå avtal enligt den tillämpliga tvingande lagstiftningen i det land där du har din hemvist. Det innebär normalt att du inte får stå under förmyndarskap.

Utöver vad som anges ovan kan vi behöva neka en beställning om du har lämnat felaktig information till oss i kassan, om vi misstänker försök till bedrägeri eller om beställningen inte kan slutföras på grund av att produkten är slut i lager.

När du har slutfört ditt köp på Webbplatsen skickar vi en orderbekräftelse till dig via e-post så snart som möjligt. När orderbekräftelsen skickas har ett avtal om köp mellan dig och Biorewind ingåtts. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för att underlätta framtida kommunikation med oss.

Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat.

Alla priser presenteras SEK och inkluderar moms och betalningsavgifter.

Om priset eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktigt och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. Om du har beställt en produkt som hade fel pris kommer vi att informera dig om detta.

Vi erbjuder olika betalningsalternativ. De tillgängliga betalningsalternativen och eventuella begränsningar anges på Webbplatsen och i kassan. Vi och betaltjänstleverantörerna har rätt att välja vilka betalningsalternativ som vi från tid till annan erbjuder.

Du kan välja att betala via Klarna eller Paypal. Om du väljer att betala med faktura, ingår du ett avtal med Klarna och rätten att erhålla betalning och alla därmed tillhörande rättigheter tilldelas Klarna. Betalning får därför endast göras till Klarna och Klarnas villkor kommer att gälla utöver dessa Villkor, se här.

Vi erbjuder möjlighet till prenumeration av våra produkter enligt vad som anges för respektive produkt. För prenumeration gäller de särskilda villkor som anges under ”prenumerationsdetlajer” vilka tillhandahålls av tjänsteleverantören Seal Subscriptions.

 

Frakt och Leverans

För närvarande säljer vi endast inom Sverige. Vi erbjuder gratis frakt på våra standardleveranser. Detta innebär att vi inte debiterar dig för frakt- eller leveranskostnader förutom när du väljer en leveransmetod som inte är vår standard enligt vad som anges i köpprocessen.

Produkterna levereras till dig enligt det leveransalternativ som du väljer i kassan. Du hittar information om dina alternativ på Webbplatsen och i kassan. Observera att begränsningar i leveransen kan inträffa, i så fall kommer vi att meddela dig innan du slutför ditt köp.

Den förväntade leveranstiden anges alltid på Webbplatsen och i orderbekräftelsen. Du kan också kontrollera statusen på din beställning på Webbplatsen. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i din orderbekräftelse. Observera att tiden för leverans kan variera beroende på var du bor, vilket leveransalternativ du väljer och på grund av högsäsong.

 

Ej upphämtat paket

Beroende på leveransmetod så finns ditt paket med produkter på utlämningsstället enligt den tid som anges i ditt leveransbesked. Om du väljer att inte hämta ut/ta emot din beställning returneras denna till oss. Vi debiterar då dig för de kostnader vi haft för frakt, returfrakt, expeditionsavgift samt emballage vilket för närvarande är 250 kronor. Denna avgift krediteras från eventuellt belopp som ska återbetalas till dig alternativt faktureras till dig.

 

Ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits.

För att utnyttja ångerrätten ska du meddela Biorewind inom tiden för ångerrätt för att erhålla en returfraktsedel innan varan kan skickas åter till Biorewind. Om du inte använder erhållen returfraktsedel får du själv stå för returfrakten. Varorna ska skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt och obrutet skick, och kopia på följesedel eller faktura ska bifogas. Du kan även använda dig utav en standardblankett för ångerrätt som tagits fram av Konsumentverket och som återfinns på Konsumentverkets hemsida, Om kunden ångrar sitt distansköp | För företagare | Konsumentverket.

Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att du brutit förseglingen/plomberingen har Biorewind rätt att neka ditt ångrade köp. Vill du då åter få produkten skickad till får du stå för frakten för det. Om du inte hör av dig om nytt utskick inom 10 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Om varan inte ankommit till Biorewind inom 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet..

Biorewind återbetalar de(n) ångrade varan inom 14 dagar efter att Biorewind mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit Biorewind tillhanda. Återbetalning sker med samma betalsätt som du använt vid köpet, om inte annat överenskommes. Om du har ingått ett separat avtal om betalning med vår betalningsleverantör kommer de att hantera återbetalningen.

 

Reklammation

Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med konsumentköplagen.

För att göra din reklamation på ett effektivt sätt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundservice via info@biorewind.se. Om du vill reklamera ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att har upptäckt felet.

Se till att packa produkten noggrant och helst i originalförpackningen eftersom du är ansvarig för produktens skick från tidpunkten för mottagandet och under returfrakten. Om du inte packar produkten på ett sådant sätt kan det påverka dina rättigheter vid reklamationen.

När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om ingen av dessa alternativ är möjliga kan vi istället göra en återbetalning till dig. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag.

 

Tvist

Du är välkommen att kontakta vårt kundservice om du har några klagomål eller frågor angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via chattfunktionen på Webbplatsen eller via info@biorewind.se.

Om en tvist uppstår som vi inte kan lösa tillsammans kan du alltid använda dig av Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

 

ANVÄNDARVILLKOR

Biorewind driver Webbplatsen. På hela Webbplatsen avser termerna "vi", "oss" och "vår" Biorewind. Biorewind tillhandahåller Webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från Webbplatsen för dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges på Webbplatsen.

Genom att besöka vår Webbplatsen och/eller köpa något från oss använder du "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkoren"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller som är tillgängliga på Webbplatsen. Villkoren gäller för alla användare av Webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller någon som bidrar med innehåll.

Läs Villkoren noggrant när du går in på eller använder Webbplatsen. Genom att gå in på eller använda någon del av Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Villkoren. Om du inte godkänner alla villkor, policyer och meddelanden som anges på Webbplatsen får du inte komma åt webbplatsen, använda eller köpa genom Tjänsten.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Villkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av Villkoren på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Villkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på webbplatsen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera Webbplatsen för ändringar nbär du besöker Webbplatsen, använder eller köper genom Tjänsten. Din fortsatta användning av eller åtkomst till Webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Vår butik administreras av Shopify Inc. som förser oss med en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

VILLKOR FÖR WEBBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller vid användning av tjänsten bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Vid brott mot Villkoren förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta tjänst eller att vägra försälja produkt till dig.

 

ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst.

Du är införstådd med att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten (dvs. Inbegripet våra produkter), användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk och efter eget omdöme.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten, om inte annat anges, att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

 

VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg eller tjänster från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg/tjänster "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterade till din användning av valfria verktyg/tjänster från tredje part.

All användning av de valfria verktyg/tjänster som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter egen bedömning och du bör se till att du känner till och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

 

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

 

ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss i vilket medium som helst. Vi är och ska

inte ha någon skyldighet (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress-, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

 

PERSONUPPGIFTER

Ditt tillhandahållande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy

 

FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas som intäkt för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort Tjänsten på obestämd tid eller säga upp Tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga för din användning, utan några utfästelser, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar.

Under inga omständigheter ska Biotic Age Technologies AB, dess ägare, legala företrädare eller anställda leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller några direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av Tjänsterna eller några produkter som anskaffats med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

 

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Biotic Age Technologies AB och dess ägare, legal företrädare, anställda, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom hänvisning eller ditt brott mot någon lag eller en persons rättigheter. tredje part.

 

OGILTIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

FULLSTÄNDIG REGLERING

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer

och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.

 

TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

 

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Mer Forskning

David Sinclair
Dr Sinclair

David Sinclair

David Sinclair är professor vid Department of Genetics, Paul F Glenn Center for Biology of Aging Research, Harvard Medical School och anses av många som världens främsta inom forskning kring männ...

Läs mer
Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här
Anti-Aging

Forskning om lång livslängd och hälsosamt åldrande är här

Forskning om lång livslängd: 'En bra tid för global påverkan'

Läs mer
Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet
Spermidin

Högre spermidinintag kopplat till lägre dödlighet

I en klinisk studie där man testade det potentiella sambandet mellan spermidininnehåll i kosten och dödlighet hos människor kom man fram till att det finns epidemiologiskt stöd för att mat rik på s...

Läs mer
Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern
Spermidin

Ny studie visar att tillskott av Spermidin bromsar åldrandet av levern

Spermidin förbättrar levercellers överlevnad vid kemiskt inducerad toxicitet genom att öka antalet mitokondrier.

Läs mer
Vad är Quercetin?
Quercetin

Vad är Quercetin?

Quercetin är ett pigment i många växter, frukter och grönsaker med kraftfulla antioxidativa egenskaper.

Läs mer
Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?
Fisetin

Kan Fisetin lindra åldrandets negativa effekter?

När celler är stressade och behöver förhindra replikation av skadat DNA, vilket skulle kunna leda till cancer, engagerar de sig i en process som kallas för senescens

Läs mer
Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa
Fisetin

Fisetin - en antioxidant i kosten för främjande av vår hälsa

Antioxidanter från kosten undersöks allt mer för deras hälsofrämjande effekter, inklusive deras roll i cancerförebyggande

Läs mer
NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare
NR

NMN och NR — Det dynamiska paret av NAD-förstärkare

Både NR och NMN har visat sig gynna hälsan hos äldre möss, och ingen av dessa behandlingar visar negativa hälsoeffekter, även inte i långvariga mössförsök — inte i inflammation, åldrande eller canc...

Läs mer
Fri frakt Leveranser inom Sverige